≡ Menu

 

CV

Erfaring

Jeg er født i 1966. Jeg er aut. cand. psych fra Aarhus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Frem til 2001 arbejdede jeg som bygningsingeniør.

Jeg har etableret egen virksomhed i 2011.

Tidligere havde jeg ansættelse som Arbejds- og Organisationspsykolog.

Jeg er tilknyttet

 • Prescriba
 • Falckhealthcare
 • AS3
 • Crecea
 • Prima Care
 • Psykon Aps
 • Psykologvagten
 • Blom Søefeldt – Erhvervpsykologisk rådgivning
 • Hedensted Kommune som fast psykolog for kommunens ansatte

Jeg er medlem af

 • Dansk Psykologforening
 • Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP
 • Dansk krise- og katastrofepsykologisk selskab

Uddannelse

Cand. Psych. fra Århus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.

Bygningsingeniør fra Aarhus Teknikum

Udvalgte kurser

Uddannelse som Emotionsfokuseret Parterapeut ved Center for Emotionsfokuseret Parterapi

2-årig uddannelse inden for kognitiv terapi ved Kognitiv Terapi Center Aarhus

1-årig uddannelse som organisationskonsulent ved Udviklingskonsulenterne

Konfliktløsning ved Center for Konfliktløsning

Accept and Commitment Therapy

Diverse stress- og kriseintervention

Ansættelser

Egen virksomhed i Horsens Arbejdspsykolog Mette Gylling

Orbicon A/S – Arbejds- og organisationspsykolog

Bygnings- og Energikontoret, Århus Amt, konsulent