≡ Menu

 

Parterapi

Der kan være mange grunde til at vælge parterapi.

Er stemningen mellem jer præget af fjendtlighed og magtkampe? Har i konflikter omkring familieliv, praktik i hverdagen eller børneopdragelse? Har i problemer med utroskab og jalousi? Eller oplever I, at jeres parforhold er gået i stå? Det kan være overordentlig vanskeligt selv at vende denne udvikling og opløse fastlåsheden.

Parterapi kan også være for jer, der har brug for en afklaringsproces i forhold til, om I skal gå fra hinanden eller ej.

Og parterapi er også for jer, der har valgt at gå hver sin vej, og vil gøre det på bedst mulige vis, måske med henblik på et godt fremtidigt samarbejde omkring fælles børn?

Parterapi er naturligvis også for jer, der har det godt sammen og ønsker at fastholde dette med endnu mere nærhed og tryghed.

I parterapi er fokus, at I kommer til at forstå jer selv bedre og få indsigt i de ofte ubevidste mønstre, der skaber afstand mellem jer, vanskeliggør konstruktiv kommunikation og besværliggør kærlighed og seksualitet. Med indsigt i disse mønstre og støtte til at skabe dialog imellem jer, kan jeres samspil udvikles eller hjælpes tilbage til tidligere samhørighed, tryghed og nærhed.

Når der er tryghed mellem jer kan uenigheder og forskelle håndteres uden de udvikler sig til fastlåste konflikter, I kan udtrykke, hvad I mener og ønsker, og I opbygger mulighed for at vokse sammen og individuelt. Det skaber endvidere de bedst mulige betingelser for børns opvækst.

Den terapiform jeg anvender benævnes EFT (EmotionsFokuseret Terapi). Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at 70-75% af de par, der modtager EFT parterapi, får løst deres kriser (se https://dkceft.dk/).

Jeg inddrager naturligt min erfaring og uddannelse i kommunikation og konflikthåndtering i processen.