≡ Menu

 

Kurser og foredrag

Koncept omkring stresshåndtering med inddragelse af leder

Jeg har udviklet et koncept omkring stresshåndtering, der skaber kompetenceudvikling af arbejdspladsen samt hurtigere tilbagevenden til optimal arbejdsudøvelse hos den stressramte – til glæde for både medarbejder og arbejdsplads.

Arbejdspsykologisk stresshåndtering er et gennemafprøvet koncept der sætter fokus på samspillet mellem mennesket og arbejdspladsen i forbindelse med stress.
Konceptet indeholder:

  • støttende samtaler med stressramt medarbejder
  • sparring med leder omkring situationen, der har ført til stress
  • hotline til og rådgivning af leder
  • fællesmøde mellem medarbejder og leder

Brochure om Arbejdspsykologisk stresshåndtering

Foredrag og workshop

Håndtering af voldsomme hændelser

Ansatte, der arbejder med pleje, pasning, undervisning af og hjælp til mennesker, er i risiko for at opleve voldsomme hændelser som fx ulykker, trusler, overgreb og overfald.

Sammen med skuespiller og psykolog Sarah Kamphøvener har jeg udviklet dette foredrag/workshop. Det er udviklet på baggrund af vores erfaring med behovet for viden og efterspørgsel på hjælp til at udarbejde spilleregler til håndtering af voldsomme situationer.

Dette foredrag/denne workshop, der tager hånd om begge dele:

  • Tilførsel af viden om menneskers normale reaktioner på voldsomme hændelser, hvordan disse reaktioner kan håndteres og hvordan sådanne oplevelser bearbejdes.
  • Dialog i medarbejdergruppen mod udarbejdelse af klare spilleregler for, hvordan man som kolleger bedst muligt støtter hinanden i vanskelige situationer – samt en praktisk afprøvning af spillereglerne gennem rollespil ved professionel skuespiller.

Brochureblad om Håndtering af voldsomme hændelser.