≡ Menu

 

Konsulentydelser

Debriefing ved voldsomme hændelser

En pludselig opstået krise kan opstå som følge af en uventet og voldsom hændelse, som fx trusler, overfald, vold og dødsfald.
Det har stor betydning for oplevelsen af krisen, tilbagevenden til normal arbejdsudførelsen og ikke mindst robustheden i forhold til fremtidige voldsomme hændelser, at der bliver taget hånd om den eller de kriseramte, så hurtigt som muligt efter at krisen er indtrådt.

Jeg tilbyder krisehjælp i form af debriefing til enkeltpersoner og til grupper.

Ledersparring

Mange faktorer på nutidens arbejdsmarked kan gøre det udfordrende at have en ledelsesfunktion. Presset er ofte stort fra mange sider og på mange faktorer – og som leder kan det opleves som en ensom opgave og position.

Jeg tilbyder ledersparring i forhold til specifikke problemstillinger eller til ledere, der ønsker at udvikle deres personlige lederkompetencer.

Koncept omkring stresshåndtering med inddragelse af leder

Jeg har udviklet et koncept omkring stresshåndtering, der skaber kompetenceudvikling af arbejdspladsen samt hurtigere tilbagevenden til optimal arbejdsudøvelse hos den stressramte – til glæde for både medarbejder og arbejdsplads.

Arbejdspsykologisk stresshåndtering er et gennemafprøvet koncept der sætter fokus på samspillet mellem mennesket og arbejdspladsen i forbindelse med stress.
Konceptet indeholder:

  • støttende samtaler med stressramt medarbejder
  • sparring med leder omkring situationen, der har ført til stress
  • hotline til og rådgivning af leder
  • fællesmøde mellem medarbejder og leder

Brochure om Arbejdspsykologisk stresshåndtering

Foredrag:Håndtering af voldsomme hændelser

Ansatte, der arbejder med pleje, pasning, undervisning af og hjælp til mennesker, er i risiko for at opleve voldsomme hændelser som fx ulykker, trusler, overgreb og overfald.

Sammen med skuespiller og psykolog Sarah Kamphøvener har jeg udviklet dette foredrag/workshop. Det er udviklet på baggrund af vores erfaring med behovet for viden og efterspørgsel på hjælp til at udarbejde spilleregler til håndtering af voldsomme situationer.

Dette foredrag/denne workshop, der tager hånd om begge dele:

  • Tilførsel af viden om menneskers normale reaktioner på voldsomme hændelser, hvordan disse reaktioner kan håndteres og hvordan sådanne oplevelser bearbejdes.
  • Dialog i medarbejdergruppen mod udarbejdelse af klare spilleregler for, hvordan man som kolleger bedst muligt støtter hinanden i vanskelige situationer – samt en praktisk afprøvning af spillereglerne gennem rollespil ved professionel skuespiller.

Brochureblad om Håndtering af voldsomme hændelser.