≡ Menu

 

Konsulentydelser

Trivsel på arbejdspladsen

De fleste arbejdspladser eller arbejdsgrupper kan ind imellem have glæde af at sætte fokus på arbejdspsykologiske temaer. Det kan ofte være hjælpsomt og nogle gange særdeles hensigtsmæssigt, hvis der tilføres udefrakommende inspiration eller uvildighed i forbindelse hermed.

Jeg tilbyder undervisning, temadage og workshops af forskellig varighed inden for ønskede emner, hvor jeg skræddersyr forløbene til hver enkelt arbejdsplads. Jeg tilbyder standardkurser og kortere foredrag. Se link til dette område. Jeg tilbyder planlægning og gennemførelse af større eller mindre udredningsarbejder og udviklingsprocesser.

Debriefing ved voldsomme hændelser

En pludselig opstået krise kan opstå som følge af en uventet og voldsom hændelse, som fx trusler, overfald, vold og dødsfald.
Det har stor betydning for oplevelsen af krisen, tilbagevenden til normal arbejdsudførelsen og ikke mindst robustheden i forhold til fremtidige voldsomme hændelser, at der bliver taget hånd om den eller de kriseramte, så hurtigt som muligt efter at krisen er indtrådt.

Jeg tilbyder krisehjælp i form af debriefing til enkeltpersoner og til grupper.

Jeg tilbyder endvidere kursus om ”naturlige reaktioner på voldsomme hændelser” samt dialog/udvikling af aftaler om hvordan man på arbejdspladsen kan handle og håndtere fremtidige kritiske situationer. Se link til kurser/foredrag.

Ledersparring

Mange faktorer på nutidens arbejdsmarked kan gøre det udfordrende at have en ledelsesfunktion. Presset er ofte stort fra mange sider og på mange faktorer – og som leder kan det opleves som en ensom opgave og position.

Jeg tilbyder ledersparring i forhold til specifikke problemstillinger eller til ledere, der ønsker at udvikle deres personlige lederkompetencer.