≡ Menu

 

Metode

Jeg arbejder ud fra en meget pragmatisk tilgang. Udfordringen, problematikken eller udviklingsønske definerer metoden.

Min metode strækker sig fra individuelle samtaler – over mægling og dialogmøder i mindre grupper – til undervisning, temadage og workshops for større grupper – eller andet der efterspørges. Inden for de personlige samtaler benytter jeg mig ligeledes  af forskellige metoder – rådgivning, coaching, supervision, psykoedukation, terapeutisk behandling m.v. – varierende som følge af udfordring samt tidspunkt i samtaleforløbet/behandlingen.

Kontakt mig, hvis der er særlige ønsker til brug af metode eller ønske om drøftelse af metode.

Teoretisk fundament ved konsulentarbejde

Jeg benytter forskellige teoretiske perspektiver i de organisatoriske opgaver – afhængig af udfordringen, kunden, systemet m.v. Uafhængig af teori lægger jeg stor vægt på medarbejderinddragelse i planlægning af proces og løsning af opgaverne.

Terapiform ved individuelle samtaler

Jeg arbejder med forskellige teoretiske tilgange i forhold til behandling – ligeledes afhængig af ønske eller min vurdering af behov. Dette benævnes integrativ tilgang. Jeg har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv terapi, og heri integrerer jeg det nyeste terapiform ACT (Accept and Commitment Therapy) inden for den kognitive terapiretning.

Den kognitive terapi er velafprøvet og dokumenteret effektiv inden for mange problematikker som fx angst og depression. I behandlingen kan problemstillingerne dog ofte beriges af, at de også betragtes ud fra et psykodynamisk, et systemisk eller et eksistentielt perspektiv.

Det er naturligvis klienten der bestemmer, hvor meget eller lidt der skal gås bag om eller i dybden med udfordringerne.