≡ Menu

 

Metode

Jeg arbejder ud fra en meget pragmatisk tilgang. Udfordringen, problematikken eller udviklingsønske definerer metoden.

Terapiform ved individuelle samtaler

Jeg arbejder med forskellige teoretiske tilgange i forhold til behandling – ligeledes afhængig af ønske eller min vurdering af behov. Dette benævnes integrativ tilgang.

Jeg har en 2 årig efteruddannelse i kognitiv terapi, og heri integrerer jeg de nyere terapiformer ACT (Accept and Commitment Therapy) og Compassion inden for den kognitive terapiretning.

Jeg efteruddannes løbende og superviseres i psykodynamisk retning med et fokus på sammenhæng mellem krop og psyke/følelse.

Teoretisk fundament ved Parterapi

Den terapiform jeg anvender benævnes EFT (EmotionsFokuseret Terapi). Det er forskningsmæssigt dokumenteret, at 70-75% af de par, der modtager EFT parterapi, får løst deres kriser (se https://dkceft.dk/).

Jeg inddrager naturligt min uddannelse konflikthåndtering og min erfaring med kommunikation i parterapien.

Kontakt mig, hvis der er særlige ønsker til brug af metode eller ønske om drøftelse af metode.

Teoretiske perspektiver ved konsulentarbejde

Jeg benytter forskellige teoretiske perspektiver i de organisatoriske opgaver – afhængig af udfordringen, kunden, systemet m.v. Uafhængig af teori lægger jeg stor vægt på medarbejderinddragelse i planlægning af proces og løsning af opgaverne.