≡ Menu

 

Behandling af stress

Håndtering af stresstilstanden

Et stressbehandlingsforløb går ofte gennem følgende faser:

  • Forståelse af, hvordan det er kommet så vidt
  • Erkendelse af, at det er skete for mig
  • Accept af situationen og tingenes tilstand
  • Indsigt i hvilke egne mønstre og drivkræfter, der har spillet en rolle
  • Læring af oplevelsen – hvad skal jeg fremadrettet gøre/have opmærksomhed på/blive bedre til for at sikre, at det ikke sker igen?

Undervejs arbejdes der med værktøjer, der støtter i forhold til at reducere de oplevede belastninger og styrke de faktorer, der “genoplader batteriet”. Disse værktøjer retter sig mod hverdagen, som den er lige nu – så den bliver bedst mulig, og så der hurtigst muligt vendes tilbage til det normale funktionsniveau.

Der ses på de belastninger (arbejdsrelaterede og privat), der har været medvirkende til stresstilstanden, og der arbejdes konkret med at reducere disse fremadrettet.

Personlig udvikling er også oftest en del af et stressbehandlingsforløb, hvor selvforståelsen og selvværdsfølelsen styrkes, og der opstår en oplevet indre balance og “tyngde”, så det fremover bliver lettere at bevare roen og sige fra, samtidig med at  der bliver en større klarhed på prioriteringerne i livet.

Se mere om min forståelse af Stress som en naturlig reaktion og Om at være stressramt eller pårørende samt om Stress og arbejde