≡ Menu

 

Arbejdspsykologi

  • Arbejdspsykologien retter sig mod mennesket, arbejdspladsen og samspillet her imellem

  • Målet er gensidigheden mellem menneskets arbejdsglæde og optimeret løsning af arbejdspladsens opgaver

  • Arbejdspsykologiske opgaver indeholder behandling, forebyggelse og udvikling af mennesket og arbejdspladsen

  • Arbejdspsykologisk opgaveløsning foregår på både individniveau, på gruppeniveau, på ledelsesniveau og på organisationsniveau

Erhvervspsykolog Mette Gylling

 

Arbejds- og Organisationspsykolog eller Erhvervspsykolog er de mest anvendte titler for de psykologer, der yder psykologisk støtte til ansatte og på arbejdspladser. Jeg tager altid afsæt i både medarbejdernes perspektiv samt arbejdspladsens behov og situation.

Som Arbejdspsykolog yder jeg både støtte til behandling og forebyggelse af stress eller anden form for manglende trivsel hos en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere. En anden type opgaver retter sig mod udvikling af fx opgaveløsningen eller samarbejdet her omkring.