≡ Menu

 

Arbejdsområder

[ezcol_1third]Stressbehandling

Psykolog Horsens StressStress er en reaktion på overbelastning. Belastningen kan komme fra arbejdslivet eller privatlivet og det rammer ofte hårdt, når der er udfordringer på begge sider. I stressbehandling ses der på de belastninger, der har været medvirkende til stresstilstanden, og der arbejdes konkret med at reducere disse fremadrettet. Det er også opmærksomhed på, om udfordringerne kan opleves på en ny måde, så de opleves mindre belastende.

Min forståelse af stress samt konkrete råd ift stresshåndtering fremgår lidt mere uddybende af: Stress som en naturlig reaktion og Om at være stressramt eller pårørende og Stress og arbejde

[/ezcol_1third]

[ezcol_1third]Individuelle samtaler

Psykolog i Horsens Mette Gylling Individuelle SamtalerDer stilles stigende krav i arbejdslivet, og de fleste af os har store ambitioner og forventninger til os selv og livet som helhed. Vi kan ikke undgå, at vi møder modgang undervejs som en del af livets vilkår – modgang der kan skabe krise, tab, sorg, angst, depression, usikkerhed og mistrivsel. Individuelle samtaler/terapi kan være en hjælp til at komme godt og lærerigt igennem disse uundgåelige følelsesmæssige svære perioder.

Debriefing/akut krisehjælp og behandling af reaktioner som følge af oplevede voldsomme hændelser (ulykker, trusler, overgreb og overfald) er ofte helt afgørende for at komme “hel” igennem oplevelsen. Samtalerne kan foregå individuelt eller i gruppe.
[/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]Parterapi

Er I fanget i et negativt mønster med magtkampe og konflikter?

Har I stille fjernet jer fra hinanden?

Har I brug for en afklaring i forhold til, om I skal gå fra hinanden eller ej?

Har I valgt at gå hver sin vej og ønsker et fremtidigt godt samarbejde?

Det kan være svært at håndtere disse ofte fastlåste udfordringer. Parterapi kan give indsigt og redskaber, så I kan løse problemerne og komme videre på en god måde.
[/ezcol_1third_end]